Nainstalujte si:
       

Překlad for all


for all = pro všechny; pro všech (několik ...); za všechno; ačkoliv; přestože; budiž
free for all = přístupný pro všechny; přístupný všem;
once for all = jednou provždy; definitivně (jednou provždy);

Překlad for all z webu:
For all that, he was grateful.  I přes to byl rád.
But for all of that, a human could understand them.  Ale přesto je člověk aspoň mohl chápat.
But not for all applications;  Avšak ne při všech příležitostech:
So in return for all this...?  A co za to všechno potom...?
Among us, one speaks for all .  Mezi námi mluví jeden za všechny.
There was plenty of time for all that.  Na to je dost času jindy.
But it'd be a good lesson for all the other daimyos, neh?  Jejich zástava?
Yet the roses are not less lovely for all that.  A přes to všechno nejsou růže o nic méně líbezné!
Hell, he might've been in a bar downtown for all we know.  K sakru, mohl být v nějakým baru v centru.
The setting of the sun is a difficult time for all fish.  Západ slunce je těžká chvilka pro každou rybu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor another   for being   for certain   for collection   for consideration   for effect   for him   for it