Nainstalujte si:
       

Překlad fooling


fooling = podvádějící; balamutící; hrající si; pošetilý
be fooling = oblbovat (4. p.); balamutit (4. p.);

Překlad fooling z webu:
Fooling a polygraph takes skill, practice and training.  Oblbnout polygraf vyžaduje zručnost, praxi a trénink.
You're not fooling me, though, so you needn't deceive yourself.  Ale mě neoblafneš, takže nemusíš nic nalhávat ani sobě.
There is no fooling you, is there?  Tebe neoblafnu, co?
But are you sure you're not fooling yourself?  Ale víš určitě, že si nic nenalháváš?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfootball   footed   footing   footwear   footwell   for all   for another   for being