Nainstalujte si:
       

Překlad following


following = následující; sledující; níže; následující; přívrženci; následovníci; odběratelé; zákazníci; stoupenci; publikum (stálé); obecenstvo (věrné); tento; následovný; sledování; příští; druhý; tito; obdivovatelé; fanouškové; po; čtenářstvo; na základě
by the following = tímto;
in the following = v následující;

Překlad following z webu:
Following him was easy.  Sledovat ho bylo snadné.
The following day she arrived.  Druhý den přijela.
He was following me.  Sledoval mě.
Why was he following her?  Proč ji sledoval?
Do you think they're following me?  Myslíte si, že mě sledují?
She ate them over the following days.  Ty potom snědla.
There was a crowd of people following us.  Spatřil jsem dav lidí, který nás sledoval.
A few things from the lab we're following up.  Pár věcí z laboratoře, po kterých jdeme.
Derry was shut down for most of the following week, anyway.  Derry bylo skoro celý další týden uzavřené.
And now it was two of the clock the following morning.  Byly dvě hodiny po půlnoci následujícího dne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfolly   fooling   football   footed   footing   footwear   footwell   for all