Nainstalujte si:
       

Překlad follower


follower = stoupenec; následovník; nápadník (zejména služebné, zast.); přívrženec; epigon; šamstr (milenec, zast.); zadní figurant (při geodetickém měření); sledovač; učedník; hnaná součást; řemenice; kladička; běžec; kopírovací dotyk; dotykový hrot; tykadlo; víko
camp follower = markytánka; souputník; souběžec; oportunista; prostitutka;
contour follower = snímač kontury; snímač obrysu;
flat follower = ploché zdvihátko (ventilu); talířové zdvihátko (ventilu);
graph follower = sledovač křivek;

Překlad follower z webu:
Ustarte's followers, it seemed, had fought well.  Ustartini stoupenci zřejmě bojovali dobře.
You need followers!  Potřebuješ přívržence!
All of his followers had fired at him at the same time.  Všichni jeho přívrženci na něj vypálili takřka současně.
Only nine of her followers made it through with her.  S ní se podařilo projít jen devíti jejím stoupencům.
He would never have made a good follower;  Nikdy by z něj nebyl dobrý stoupenec.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfollowing   folly   fooling   football   footed   footing   footwear   footwell