Nainstalujte si:
       

Překlad follow


follow = následovat (4. p.); uposlechnout; doprovodit (na poslední cestě); pronásledovat (nepřítele); hledat (pravdu ap.); sledovat (co); jít za; rozumět; pocházet; vyplývat (log.); být patrno; chápat (vysvětlení ap.); zaměstnávat se (čím); věnovat se (3. p.)
contact follow = souběh; souběh kontaktu; společný zdvih; relay contact follow = spoluchod;

Překlad follow z webu:
Follow it!  Za ním!
You follow me?  Chytáš to?
Do you follow me?  Rozumíte mi?
He did not follow me.  Nesledoval mě.
I was supposed to follow along.  Já ho měl jen následoval.
What if they try to follow us?  Co když budou chtít jít za námi?
Ah but do you have to follow them?  Ale musíš být jako oni?
I went on, and he did not follow me.  Pokračoval jsem v cestě a on už za mnou nešel.
He dismissed his own palanquin, telling her he'd follow soon.  Sám palankýn odmítl a slíbil jí, že přijde brzy za ní.
He drove slowly so they could turn around and follow him.  Jel pomalu, aby se mohli otočit a jet za ním.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfollow-up   follower   following   folly   fooling   football   footed   footing