Nainstalujte si:
       

Překlad follow-up


follow-up = pokračování; další sledování; následný; vyšetření; přešetření; doplňující zpráva (novin); podrobnější zpráva (novin); další podrobnosti (případu); důsledek (logický); doplňující; další; opětovný; další zkoumání; nový; sledování; doplnění stavu; doléčení
system follow-up = zhodnocení (ověřování) systému; zhodnocení systému;
follower   following   folly   fooling   football   footed   footing   footwear