Nainstalujte si:
       

Překlad folding


folding = sklápěcí; rozkládací; skládací; skládání; vrásnění; sklopný; záhyb; sbalení; sdružování; řasící; skládající; drážkování; přehýbání; falcování; složení; zřasení; harmonikové dveře; přeložení; zabalení; zdvojení; sepnutí; vyvrásnění; salašnictví


Překlad folding z webu:
The folding wooden chairs, about forty of them, were already in place.  Na místě už bylo připraveno asi čtyřicet skládacích dřevěných židlí.
Petrov got a folding chair.  Petrov přinesl skládací židli.
Gwen pulled down a folding seat and strapped herself in.  Gwen spus­tila sklápěcí sedadlo a připoutala se.
He laid it on a folding table and began writing.  Položil si ho na rozkládací stolek a začal psát.
Cash, money, the old fashioned green folding stuff.  Prašule, lupeny, staromódní zelené oběživo.
Darby poised on the edge of the folding chair.  Darby seděla na krajíčku skládací židle.
It covered the grave and four rows of folding chairs.  Stan zvalob a čtyři řady skládacích židliček.
Not a shrinkage so much as a tidying, a folding in.  Nebylo to však na první pohled tak patrné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfollicle   follow   follow-up   follower   following   folly   fooling   football