Nainstalujte si:
       

Překlad fodder


fodder = krmivo (suché); píce; krmit pící; střelivo; suché krmivo; krmení; krmit; krmivový; zelená píce; pícniny; listí kukuřice; krmné obiloviny
cannon fodder = kanonenfutr; potrava pro děla;
green fodder = zelená píce; zelené krmivo;

Překlad fodder z webu:
There's got to be enough cannon fodder to go around.  Musejí mít dost masa, aby žádná z nich nepřišla zkrátka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfog lamp   fog light   folding   follicle   follow   follow-up   follower   following