Nainstalujte si:
       

Překlad focus


focus = zaostřit (též přen.); ložisko (vleklého zánětu, med.); soustředit (pozornost, úsilí, přenes.); soustředit se (pozornost, úsilí, přen.); zaměřit (pozornost, úsilí, přen.); upravit ohnisko čočky; zaostřovat; m; koncentrovat; střed (pozornosti, zájmu)
translation focus = zaměřit na; zaměřeno na překlad; soustředit; out of focus = zkreslený;

Překlad focus z webu:
Focus on the candle!  Soustřeď se na tu svíčku!
Don't focus on it, just stare at it and let your mind wander.  Neostři na ni, jen na ni zírej a nech mysl bloumat.
Let them focus on that.  Ať se soustředí na to.
He could not focus properly on the area around it.  Nedokázal pořádně zaostřit zrak na oblast kolem ní.
It was hard to focus on our steps.  Bylo těžké soustředit se na chůzi.
It was a kind of focus change.  Je to jakási změna zacílení.
He couldn't quite get it into focus immediately.  Nedovedl tomu hned přijít na kloub.
Try as he might, he couldn't get a focus on it.  Ať se snažil, jak chtěl, nedokázal na tu věc zaostřit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfocusing   fodder   fog lamp   fog light   folding   follicle   follow   follow-up