Nainstalujte si:
       

Překlad flywheel


flywheel = setrvačníkový; setrvačník; proud; ředidlo; setrvačníkový systém kumulující energii
belt-pulley flywheel = setrvačníková řemenice; řemenicový setrvačník;
energy-accumulating flywheel = setrvačník kumulující energii; setrvačník akumulující energii;

Překlad flywheel z webu:
The flywheel is in here, electric generator on its shaft.  Setrvačník je támhle, elektrický generátor na ose.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfocus   focusing   fodder   fog lamp   fog light   folding   follicle   follow