Nainstalujte si:
       

Překlad flying


flying = létání; letící; létající; letmý (zážitek ap.); letecký; rovný (schody); rozběhový; létací; létavý; pilotáž; přímý (schody); let; poletovat; vztyčený; řízení letadla; pilotování; plovoucí; extatický; drogovaný; rozevlátý; Bludný Holanďan
send flying = hodit; porazit na hlavu; porazit; rozházet; rozmetat; shodit; srazit; rozprášit (porazit na hlavu);
test flying = zkušební létání; zalétávání;

Překlad flying z webu:
Flying towards the sun.  Letí vstříc slunci.
Not flying tomorrow?  Zítra nelétáš?
You are flying out tonight.  Dnes odlétáte.
Eat the other flying fish.  Sněz tu druhou létavou rybu!
That's not right, it flying like that.  S tím jeho létáním určitě není něco v pořádku.
He says he saw a flying saucer.  Tvrdí, že viděl létající talíř.
There will be a lot of flying glass.  Ve vzduchu bude spousta letícího skla.
You picked a bad place to be flying without lights.  Na let bez světel jste si vybral špatné místo.
She supposed it was because he would be flying soon.  Asi proto, že už brzy poletí, říkala si.
It's a wet night, you wouldn't want to be flying in weather like this.  Je vlhká noc a vy byste jistě nechtěli létat v takovém počasí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflying to   flywheel   focus   focusing   fodder   fog lamp   fog light   folding