Nainstalujte si:
       

Překlad flying to


flying to = letící do; hrnoucí se; hmotnost za letu
be flying to = létat do; letět do;

Překlad flying to z webu:
I wheeled about, my hand flying to the hilt of my sword.  Prudce jsem se obrátil a ruka mi sjela k rukojeti meče.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflywheel   focus   focusing   fodder   fog lamp   fog light   folding   follicle