Nainstalujte si:
       

Překlad flute


flute = flétna; hrát na flétnu; žlábek; rýha; rýhovat; žlábkovat; drážkovat; drážka; kanelura; flétnový; vroubkovat; kanela; hráč na flétnu
helical flute = šroubovitý žlábek; šroubovitá drážka;

Překlad flute z webu:
Play the flute perhaps?  Nebo třeba hrát na loutnu?
I can go on playing my flute afterwards?  Budu potom moci hrát na svou flétnu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflutter   flying   flying to   flywheel   focus   focusing   fodder   fog lamp