Nainstalujte si:
       

Překlad flush


flush = proud (vody); vypláchnout; zčervenat; přítok; záplava; růst; náhlá hojnost; zardění; hojný; bohatý; přetékající; vyrovnaný; zarovnaný; zardít se; zrudnout; příval (vody); vzrušit; nahrnout se; nahnat; proudit; hojnost (náhlá); vzkypění; síla; záchvat
gulley flush = sací vozidlo pro čištění kanálů; fekální automobil;
gully flush = vozidlo pro čištění kanálů; fekální automobil;

Překlad flush z webu:
We plan to flush every closet.  Musíme propláchnout všechny klozety.
These fucking things are flush with the backdrop.  Ty krámy posraný vedou až k horizontu.
This was too soon to flush his quarry.  Bylo příliš brzo, mohl by kořist vyplašit.
He would take even more cash and flush it through the system.  Vezme s sebou další bankovky a pustí je do oběhu.
Her face did not change but he saw the flush of shame.  Nehnula brvou, ale dob­ře viděl, jak se hanbou zarděla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflusher   flushing   flute   flutter   flying   flying to   flywheel   focus