Nainstalujte si:
       

Překlad fluoroscopy


fluoroscopy = rentgenové prosvěcování; prosvěcování rentgenovými paprsky; rentgenová skiaskopie; fluoroskopie; radioskopie; fluoróza
chest fluoroscopy = prosvícení hrudníku; štítkování hrudníku;
flush   flusher   flushing   flute   flutter   flying   flying to   flywheel