Nainstalujte si:
       

Překlad fluorescent lamp


fluorescent lamp = zářivka; fluorescenční lampa; fluorescenční nátěr
high-voltage fluorescent lamp = fluorescenční svíticí trubice; svíticí trubice s luminoforem;
startless fluorescent lamp = zářivka pro zážeh bez zapalovače; zářivka bez zapalovače;
switch-start fluorescent lamp = zářivka pro zážeh zapalovačem;
fluoride   fluoroscope   fluoroscopy   flush   flusher   flushing   flute   flutter