Nainstalujte si:
       

Překlad fluctuations


fluctuations = kolísání; fluktuace; výkyvy (v cenách; kvalitě); kychtový prach
exchange fluctuations = devizové výkyvy; devizové kolísání kurzů; fluktuace kurzů; výkyvy kurzů;
idle fluctuations = kolísání chodu naprázdno; kolísání volnoběhu;
market fluctuations = výkyvy trhu; tržní výkyvy;
price fluctuations = cenové změny;

Překlad fluctuations z webu:
How bad are the fluctuations?  Jak velké je to kolísání?
They say so, except for some occasional voltage fluctuations.  Aspoň to tvrdí, snad až na občasné kolísavé napětí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfluence   fluff   fluid   fluke   fluorescent   fluorescent lamp   fluoride   fluoroscope