Nainstalujte si:
       

Překlad flower


flower = květina; kvést; květ; rozkvět; rozkvétat; dospět; květinový; květinový ornament; jádro; výběr; výkvět (rytířstva ap.); přivést do květu; vyzdobit květinami; květovat (mráz na okně); rozkvést; ozdobit květy; nakreslit květy; kytička; vzkvétat; kytka
cardinal flower = lobelka (bot.); lobelka šarlatová;
cuckoo flower = řeřišnice luční; kohoutek luční;
passion flower = mučenka jedlá; mučenka jedlá; mučenka;
rabbit flower = lnice květel; hledík větší; zvěšinec zední;
wax flower = voskovka;

Překlad flower z webu:
Flower open your hatch.  Flower, otevřete příklop.
The flower came away easily enough;  Květina povolila dost snadno;
He had a flower box tucked under his arm.  Pod paží nesl krabici s květinami.
Will you buy a flower from me now, young master?  Koupíte si nyní moji květinu, mladý pane?
I have been admiring these flower beds.  Obdivuji ty květinové záhony.
There was a particular kind of flower or something.  Roste tam nějaká vzácná květina či co.
Ramon's head lolled like the head of a flower on a broken stalk.  Ramonova hlava se houpala jako květina na zlomeném stonku.
Now they sat on a high wall overlooking a flower garden.  Teď seděli na vysoké zdi obklopující květinovou zahradu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfluctuation   fluctuations   fluence   fluff   fluid   fluke   fluorescent   fluorescent lamp