Nainstalujte si:
       

Překlad flow sensor


flow sensor = snímač spotřeby; snímač průtoku; grafikon
heat flow sensor = činidlo tepelného zatížení; čidlo tepelného toku;
flower   fluctuation   fluctuations   fluence   fluff   fluid   fluke   fluorescent