Nainstalujte si:
       

Překlad flow indicator


flow indicator = průtokoměr; měřič průtoku; vlévat se do
fuel flow indicator = měřič průtoku paliva; ukazatel spotřeby paliva;
flow meter   flow sensor   flower   fluctuation   fluctuations   fluence   fluff   fluid