Nainstalujte si:
       

Překlad flow diagram


flow diagram = blokové schéma; vývojový diagram; schéma technologického postupu; algoritmus výpočtu; diagram dopravního proudu; provozní schéma; schéma zapojení; technologické schéma; grafikon; směr proudění
process flow diagram = technologické blokové schéma; schéma technologického procesu;
traffic flow diagram = diagram dopravního zatížení; zátěžový diagram; kartogram intenzity dopravy;




flow indicator   flow meter   flow sensor   flower   fluctuation   fluctuations   fluence   fluff