Nainstalujte si:
       

Překlad flour


flour = mouka; moučka; prášek; posypat moukou; poprášit; posypat; pomoučnit; rozemlít (na mouku)
wholemeal flour = hrubá mouka; celozrnná mouka;
wood flour = dřevitá moučka; dřevěná moučka; jemné piliny;

Překlad flour z webu:
Some flour and sugar.  Nějakou mouku a cukr.
Hurry, he shouted, get bags of rice flour ...  Honem, vykřikl.
The sack burst open and the clouds of flour doused some of the flames.  Pytel praskl a mračna mouky přidusila pár plamenů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflow diagram   flow indicator   flow meter   flow sensor   flower   fluctuation   fluctuations   fluence