Nainstalujte si:
       

Překlad flotation


flotation = flotace; vzplavování; úprava flotací; vzplývání; plavání; organizování; vzplývavost; vytvoření; volné uložení; flotační přístroj
cleaner flotation = přečistná flotace; čisticí flotace;
frothless flotation = bezpěnová flotace; nepěnová flotace;
flour   flow diagram   flow indicator   flow meter   flow sensor   flower   fluctuation   fluctuations