Nainstalujte si:
       

Překlad floor


floor = podlaha; poschodí; dno (moře, jeskyně ap.); podlahový; podlaží; patro; zasedací síň (sněmovny); položit podlahu; srazit k zemi; přemoct; taneční parket; humno (odb.); mlat (odb.); plac; překonat; zmást; uvést do rozpaků; klást podlahu; posluchači; půda
attic floor = podkrovní podlaží; podkroví;
boarder floor = dřevěná podlaha; prkenná podlaha;
body floor = podlaha karoserie; podlaha nástavby;
cement floor = cementový potěr; cementová podlaha;
cut-off floor = odřezávací plošina; horní plošina;

Překlad floor z webu:
What floor was he on?  V jakém patře byl?
The parquet floor shook.  Parketová podlaha se zachvěla.
On the eighth floor they got out.  V osmém patře vystoupili.
It's on the eighth floor ...  Na osmém podlaží...
She set it on the floor beside her.  Postavila ji na zem vedle sebe.
He must be sitting on the floor too.  Musel také sedět na podlaze.
Denny lumbered from the room and the floor shook.  Denny utíkal z pokoje, až se podlaha otřásala.
He glanced down at the message on the floor again.  Znovu se podíval na vzkaz na podlaze.
My guard led me to the center of the floor and halted.  Strážci mě zavedli doprostřed místnosti a tam se zastavili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfloor finish   flooring   floss   flotation   flour   flow diagram   flow indicator   flow meter