Nainstalujte si:
       

Překlad flood


flood = záplava; zaplavit (též přen.); zátopa; záplavový; příliv; příval (světla, slz ap.); povodeň; zatopit (též přen.); proud (světla, slz); zavodňovat; rozvodnit (řeku); zahltit; rozvodnit se; velká voda; zaplavení; osvětlení (umělé, silné); rozlévat se;
catastrophic flood = katastrofální záplavy; katastrofální povodeň; povodňová kalamita;
flash flood = povodeň; velká voda; maximální voda; záplava; náhlá povodeň;

Překlad flood z webu:
Flood the main ballast tanks.  Naplnit hlavní zátěžové nádrže!
Maybe flood drove beasts from holes.  Možná záplava vyhnala zvířata z děr.
No such flood came.  Nic takového se nedostavilo.
Yossarian felt a flood of compassion sweep over him.  Yossarian cítil, jak ho zaplavuje vlna soucitu.
Why does our land flood so quick?  Proč naši půdu voda zatopila tak rychle?
But that fact didn't sweeten the flood of memories.  Ale tato skutečnost záplavu jeho vzpomínek nezkrotila.
If it stops, then it might not flood at all.  Když přestane pršet, k žádným zá­plavám by nemuselo dojít.
You just find a deep enough spot and flood your tanks.  Stačí jen najít hluboké místo a naplnit nádrže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfloodlight   floor   floor finish   flooring   floss   flotation   flour   flow diagram