Nainstalujte si:
       

Překlad floating


floating = plovoucí; plavení; plování; plovací; v oběhu (jsoucí); v pohybu; měnlivý; stěhovaný; pohyblivý; měnící se (neustále); nestálý; přechodný; pojízdný; okružní; plavba dříví; neustále se měnící; oběžný; v transu; plavání; vyplavání; volný; neprovazující


Překlad floating z webu:
Wallingford was floating above a small, dark lake.  Wallingford se vznášel nad tmavým jezírkem.
The rumors keep floating around.  Jakási šeptanda ke mně prosakuje neustále.
She was very beautiful here, floating in this whiteness.  Byla velmi krásná, když se vznášela uprostřed té bílé.
But that's the nature of the floating world, isn't it?  Ale to je přirozená součást pohyblivého světa.
In her mind she saw a fist floating toward her.  V duchu zahlédla, jak se na ni řítí pěst.
Several of these drums had come unanchored and were floating away.  Několik barelů se uvolnilo a už odplouvalo pryč.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfloating axle   flood   floodlight   floor   floor finish   flooring   floss   flotation