Nainstalujte si:
       

Překlad float


float = plout; plavat; plavidlo; plovák (karburátoru); prám; vor; bóje; splávek (udice); plochý vůz; valník; vznášet se (v mírném pohybu); plynout; splývat; plavit (dříví ap.); splavovat; zaplavit (vodou); lopatka (vodního kola); zednické hladítko; kolovat
fuel float = plovák karburátoru; plovák měřiče paliva;
mason's float = zednické hladítko; hladítko;

Překlad float z webu:
I float all the time.  Já se vznáším pořád.
Bob and float, float and bob.  Pohupujte se a plujte, plujte a pohupujte se.
She was standing on the swimming float with her hands behind her head.  Stála na plovacím voru s rukama za hlavou.
Shake it up and watch the snow float down.  Zatřeste s ní a dívejte se, jak bude sněžit.
What are you going to do, try to float the hulk?  Co se chystáte udělat, pokusíte se ten vrak znovu dostat na vodu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfloating   floating axle   flood   floodlight   floor   floor finish   flooring   floss