Nainstalujte si:
       

Překlad flint


flint = křemen; pazourek; křesací kámen; kamínek zapalovače; flint; kamínek do zapalovače; necitelný člověk; necita; pazourkový; vyrobený z pazourku; oblázek; rohovec; amorfní křemen; kamének; pazourkový nástroj; bílé sklo; bezbarvé sklo; flintové sklo
optical flint = optické flintové sklo; flint; flintové sklo;

Překlad flint z webu:
Probably something flinty.  Asi jí bude podobné.
Dunross saw the flinty eyes and his good humor vanished.  Dunross viděl oči tvrdé jako křemen a dobrá nálada ho přešla.
Miriel looked into his flintcoloured eyes.  Miriel se podívala do jeho jakoby pazourkových očí.
His eyes were bleak as flint.  Oči měl tvrdé jako křemen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflint glass   flip-flop   float   floating   floating axle   flood   floodlight   floor