Nainstalujte si:
       

Překlad flight


flight = let (letadlem); létání; letový; utíkat; patro; tah (ptáků); hejno; letka (let.); řada schodů; letecká linka; útěk; roj (ptáků); mračno (hmyzu, šípů); výbuch (citu); vzlet (citu, vtipu, ctižádosti); prolétnutá vzdálenost; linka (let.); rameno schodů
blind flight = let bez vidu; létání bez vidu;
charter flight = charterový let; mimořádný let;
chartered flight = charterový let; speciál;
check flight = přezkoušecí let; ověřovací let;
forward flight = let vpřed; dopředný let; volný let; v letu;

Překlad flight z webu:
Flight plan as agreed.  Letový plán podle předchozího schválení.
The flight was nonstop;  Let neměl mezipřistání.
Uhoh, the flight engineer said.  Och, řekl letový inženýr.
I want that flight deck.  Tu přistávací palubu potřebuju.
That's up to the flight crew.  To záleží na letové posádce.
How did you like the flight in?  Jak se vám líbil let?
I heard about that on the flight up.  Slyšel jsem o tom při letu tady.
I want to find out where this flight goes.  Chci vědět, jaký to byl let.
Zaphod lay on the cold floor of the flight deck.  Zafod ležel na studené podlaze letové paluby.
Could you give us a few words about this flight of yours?  Mohl byste mi pro agenturu povědět pár slov o svém letu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflighty   flint   flint glass   flip-flop   float   floating   floating axle   flood