Nainstalujte si:
       

Překlad flicker


flicker = třepotání (2. p., plamene, světla, praporu); třepotat se (plamen, světlo, prapor); blikání; kmitání; blikot; třepot; zachvění; jiskřička (naděje, přen.); míhat se; kmitat; plápolat; mihotání; probleskovat; dohasínat; doutnat; chvět se; třepetat se
chromaticity flicker = barevné blikání; barevné míhání;

Překlad flicker z webu:
A flicker of a smile.  Záblesk úsměvu.
Lights began to flicker all over the city.  Po městě se začala míhat světla.
His eyes wanted to flicker closed;  Jeho oči se chtěly zavřít;
She blinked, but there was no flicker of darkness.  Zamrkala, ale oči jí nezatáhla temnota.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflight   flighty   flint   flint glass   flip-flop   float   floating   floating axle