Nainstalujte si:
       

Překlad flexure


flexure = ohyb; průhyb; zakřivení (též mat.); záhyb; vrása; prohyb vrstev; ohbí; flexura; vyhnutí; prohnutí; disketa
moment of flexure = moment ohybu;
flicker   flight   flighty   flint   flint glass   flip-flop   float   floating