Nainstalujte si:
       

Překlad flexing


flexing = ohebnost (dopravního pásu); ohýbající; nařezávání stélek (obuvi); ohyb; ohyb
torsional flexing = zkroucení karoserie; torze karoserie;

Překlad flexing z webu:
Tyler smiled, flexing his fingers.  Tyler se usmál a ohnul prsty.
Those bastards are really flexing their muscles, aren't they?  Ti parchanti opravdu předvádějí svaly, co?
He left it where it was, flexing it.  Nechal ji tam, kde byla, ohnul ji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflexure   flicker   flight   flighty   flint   flint glass   flip-flop   float