Nainstalujte si:
       

Překlad flexible


flexible = flexibilní; pružný (též přen.); ohebný (též přen.); poddajný (též přen.); proměnný; pohyblivý (snadno); přizpůsobitelný; přizpůsobivý; manipulovatelný; elastický; snadno zmanipulovatelný; výkyvný; operativní; ohebný drát; ohebný kabel; ohebná šňůra
more flexible = flexibilnější; pružnější;

Překlad flexible z webu:
So flexible you can pick up a dime!  Tak jemné, že s nimi můžete sebrat i desetník!
Venians are very flexible when it comes to money.  Veniané jsou v otázce peněz velice přizpůsobiví.
It was like a small, thin, flexible lap computer.  Vypadal jako maličký plochý přizpůsobivý počítač typu laptop.
He swung a magnifying glass on a flexible arm over it.  Přitáhl si lupu na posuvném držáku.
He was not convinced that he should be flexible about t e matter.  Mínil, že si v této věci nemůže dovolit dělat ústupky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflexing   flexure   flicker   flight   flighty   flint   flint glass   flip-flop