Nainstalujte si:
       

Překlad flexibility


flexibility = flexibilita; ohebnost (též přen.); poddajnost (též přen.); přizpůsobivost; ohebnost; pružnost (motoru, též přen.); představitelnost; ohýbatelnost; operativnost; pružnost motoru; možnost přizpůsobení; flexibilní
intellectual flexibility = flexibilita intelektu; intelektová pružnost;

Překlad flexibility z webu:
Flexibility, he pronounced with a hiss.  Přizpůsobivost, pronesl se zasyčením.
And we create flexibility, in situations where it is required.  A my pružnost vytváříme, v situacích, kdy je toho třeba.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflexible   flexing   flexure   flicker   flight   flighty   flint   flint glass