Nainstalujte si:
       

Překlad flesh


flesh = maso (syrové, kromě ryb a drůbeže); tělo; dužina (ovoce, rostlin); smysly; smyslnost; tělesnost (tělesné žádosti, slabosti); žádostivost; tělesná váha; tloušťka; lidstvo (přen.); krmit syrovým masem (lovecké zvíře); nakrmit syrovým masem (lovecké zvíře)
all flesh = všechno tělesné; všechno lidstvo;
goose flesh = husí kůže; dostat husí kůži;
horse flesh = koňské maso; koně; in the flesh = osobně;
piece of flesh = kůstka (o ženě);
put on flesh = tloustnout;
recruit one's flesh = přibrat na váze;

Překlad flesh z webu:
Flesh burned away?  Svaly shořely?
The flesh of your flesh.  Krev tvé krve.
In the flesh as well, son.  To je tedy pravda, synu.
Was this her flesh or his?  Bylo to její tělo, nebo jeho?
It was just a flesh wound.  Bylo to jen škrábnutí.
When sunlight touched it the flesh began to burn.  Když se jí dotklo slunce, začala hořet.
At the sight of them his flesh crawled.  Jejich zjev mu nahnal husí kůži.
Most of it would pool between her flesh and the cuff.  Většina se zachytí mezi kůží a poutem.
My hand froze where it was and my flesh went cold.  Ruka mi na místě ztuhla a tělo mi prochladlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflexibility   flexible   flexing   flexure   flicker   flight   flighty   flint