Nainstalujte si:
       

Překlad fleet


fleet = flotila (válečná, též letadel); loďstvo; mělčina; vozový park (podniku); kolona (vozidel); konvoj (vozidel); křepký (bás.); mělký
car fleet = automobilový park; vozový park; park automobilů; park vozidel;
merchant fleet = loďstvo obchodní; obchodní loďstvo; obchodní lodě;
vehicle fleet = park vozidel; automobilový park;

Překlad fleet z webu:
Fleet intelligence would go ape over this sort of information.  Zpravodajská služba flotily bude z téhle informace na větvi.
My fleet will only be the beginning.  Má flotila, to bude jenom začátek.
Message from fleet headquarters.  Zpráva ze štábu flotily.
You doubt the fleet commander?  Nevěříte, co říká velitel flotily?
He's out with the fleet right now.  Teď je venku u flotily.
I'm going back to a fleet squadron now.  Právě se vracím k eskadře na flotile.
We will not harass their nearby fleet units.  Nebudeme znepokojovat blízké jednotky jejich flotily.
Didn't you know they'd send the whole fleet after you?  To vás nenapadlo, že za vámi pošlou celou flotilu?
In five years every attack sub in the fleet would have one.  Do pěti let každá útočná ponorka ve flotile bude jeden mít.
Now he loses one submarine and the whole fucking fleet cannot find it.  A teď ztratí ponorku a celá podělaná flotila ji nedokáže najít!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflesh   flexibility   flexible   flexing   flexure   flicker   flight   flighty