Nainstalujte si:
       

Překlad flattening


flattening = ploštění; vyrovnávající se; zploštění; zplošťování; smáčknutí; rozkování; rovnání; vyrovnávání; matování; vyrovnání letounu; žír; rovnající; hlazení; vyhlazení; uhlazení; rozplácnutí; válcování; vyrovnání; rovnací hřeblo
fuel flattening = zploštění palivové tyče; zploštění palivové tyče;
flavour   flaws   fleet   flesh   flexibility   flexible   flexing   flexure