Nainstalujte si:
       

Překlad flask


flask = láhev; polní láhev; opletená láhev (italská, na víno); čutora; termoska; prachovnice (na střelný prach, zast.); demižón; baňka; láhev na víno; formovací rám; licí váleček; kyveta; cestovní láhev; přepravní obal; plochá láhev; lahvička
beaker flask = sulfonační baňka; širokohrdlá baňka; Kellerova baňka;
conical flask = Erlenmeyerova baňka; kónická baňka;
drip flask = láhev; prachovnice;
filter flask = filtrační baňka; odsávací baňka;
filtering flask = filtrační nálevka;

Překlad flask z webu:
The flask was at his lips again.  Lahvičku měl znovu u rtů.
A small flask of sake, then cha.  Poté malá láhev sake a nakonec ča.
Both knew the flask contained only water.  Oba věděli, že v lahví je jen voda.
He handed her the flask and forgot her.  Podal jí láhev a zapomněl na ni.
The big man raised the flask gloomily and sipped again.  Mohutný muž zádumčivě zvedl láhev a znovu usrkl.
O'Donnell handed the younger man a flask of whiskey.  O'Donnell podal mladšímu muži čutoru s whisky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflats   flattening   flavour   flaws   fleet   flesh   flexibility   flexible