Nainstalujte si:
       

Překlad flasher


flasher = blikadlo; exhibicionista; blinkr; přerušované světlo; blikač; Bensonův kotel; světelná houkačka; směrové světlo; stručná odpověď; rychlá odpověď; pohotová odpověď; ovládání světelné houkačky
turn-signal flasher = přerušovač směrových světel; přerušovač ukazatele směru;
warning flasher = přerušované varovné světlo; přerušované výstražné světlo;
flashing   flask   flats   flattening   flavour   flaws   fleet   flesh