Nainstalujte si:
       

Překlad flash


flash = zazářit; blesk; křiklavý; záblesk; okázalý; okamžik; jiskra; světelná reklama; nevázaný; zlodějský; vzplanout; paprsek; pablesk; zablesknutí; vzplanutí; nápad; vtip; šot (krátký záběr, film.); propusť (lodní); úplné odhalení (při striptýzu); bujný; šev
in a flash = v cuku letu;

Překlad flash z webu:
The flash was enough.  Záblesk stačil.
With a flash of headlights, another truck arrived;  Zazářily reflektory, přijel další kamion.
There was another flash of lightning.  Znovu se zablesklo.
A big win, a flash win!  Velkou výhru, skvělou výhru!
All three saw the momentary flash behind her eyes.  Všichni tři viděli, jak jí v očích blesklo poznání.
All these thoughts passed in a flash of a second.  To všechno mu proletělo hlavou jako blesk.
Thirty yards from them there was a flash and a bang.  Třicet yardů před nimi se zaprášilo a ozvala se rána.
And she was dressed proper, not in the flash clothes of a dollymop.  Ale oblečená byla náležitě, ne v křiklavých šatech, co nosí štětky.
Hooks pointed at the man who was holding the flash steady.  Hooks ukázal na muže, ktery' pevně držel baterku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflash lamp   flasher   flashing   flask   flats   flattening   flavour   flaws