Nainstalujte si:
       

Překlad flare


flare = vzplanutí (přen.); záře; zářit; hořet; vzplanout; plápolání; světlice; plápolat; vzdouvat se; světelná raketa; oslňující záblesk; rozšiřovat se; hořet třepotavým plamenem; rozhořet se jasným plamenem; rozzářit se; přesvětlení; svítit; vlát; rozevlát
aqueous flare = Tyndallův efekt; vzplanout;
solar flare = sluneční erupce; sluneční protuberance;

Překlad flare z webu:
The flare sputtered an the wet ground, casting harsh red shadows.  Světlice prskala na mokré zemi a vrhala ostré rudé stíny.
Again the flare of anger.  Znovu záblesk hněvu.
He withdrew a flare pistol and a plastic box of star shells.  Vytáhl signální pistoli a krabičku světlic.
Seeing the whiteout sky, flare of energy, brighter than the sun.  Viděl to bílé nebe a náhlý záblesk energie, jasnější než slunce.
I should like to see a good flare up.  Ráda bych zažila opravdové vzplanutí vášní.
There was a metallic noise, and then the flare of a match.  To už jsem ti říkal.
And suddenly, from inside, a snap of power, a flare of lights.  V tom okamžiku všichni znehybněli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflash   flash lamp   flasher   flashing   flask   flats   flattening   flavour