Nainstalujte si:
       

Překlad flame


flame = plamen (též přen.); plápolat (též přen.); záře; jas (ohnivý); planout; hořet plamenem; oheň (plamen); zářit; propuknout; flambovat; prudký cit (láska); vášeň (zejména milostná); láska (milovaná osoba); miláček; ozářit; zapálit (přen.); ohnivě rudá barva
belch flame = chrlit oheň; soptit oheň;
dark flame = plamen nesvítivý; nesvítivý plamen;
free flame = plamen otevřený; volný plamen;
luminous flame = plamen svítivý; svítivý plamen;
old flame = stará láska; dávná láska; zapalovací plamen (hořáku);

Překlad flame z webu:
The flame vanished.  Plamen zmizel.
The candle flame grew.  Promiň, fakt se omlouvám.
I would not flame you.  Tebe nespálím.
You cannot have a flame near oxygen.  Nemůžete s plamenem ke kyslíku.
There was a tiny little flame in it too.  Kmitl se v něm i drobný plamínek.
There was a brief, hungry flash of flame from somewhere far below.  Někde hodně hluboko vyšlehly hladové jazyky plamenů.
The voices he heard were coming from beyond that flame filled arch.  Hlasy, které slyšel, přicházely odkudsi z míst za osvětleným obloukem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflange   flap valve   flare   flash   flash lamp   flasher   flashing   flask