Nainstalujte si:
       

Překlad fixtures


fixtures = příslušenství; nemovité zařízení; upínací přípravek; instalace; upínadlo; zařizovací předměty; instalační předměty
plumbing fixtures = vodovodní armatura; vodovodní armatury;

Překlad fixtures z webu:
No doubt fixtures and fittings get damaged?  Takže jistě dojde také k poškození vybavení a zařízení?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflabbergasted   flake   flame   flange   flap valve   flare   flash   flash lamp