Nainstalujte si:
       

Překlad fixed


fixed = upevnil (4. p.); pevný; fixovaný; stálý; ustálený; pravidelný; fixní; upevněný; určitý; nehybný; vestavěný; utkvělý; vázaný (chem.); hutný; hustý; nepohyblivý; finančně zabezpečený; podvodný; soustava; stabilní; upřený; neodvratný; stanovený; neproměnný
be fixed = být upevněný; být fixovaný; být opravený;
flush fixed = zápustný; vydlabaný; vestavěný do výklenku;
irrevocably fixed = pevně stanovený; neodvolatelně stanovený;

Překlad fixed z webu:
We fixed his will again.  Znovu jsme prošli jeho závěť.
It is fixed in place.  Je napevno.
And everything is fixed up so?  A přesto je všechno na svém místě?
Jacques — how're you fixed tomorrow?  Jacqueu - jaký máš zítra program?
Were there bugs when he fixed you?  Když napravil tebe, byli tam taky ty brouci?
He went to the bar and fixed her a gin and tonic.  Došel k baru a nalil jí džin s tonikem.
He forgot to call her and she fixed a real nice supper.  Zapomněl jí to říct, a ona připravila mimořádně dobrou večeři.
Its eyes stopped flickering for a moment, and fixed on him.  Oči přestaly kmitat a upřely se na něj.
He mumbled the words in the kitchen as he fixed more coffee.  Mumlal si ta slova v kuchyni, když vařil další kávu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfixed assets   fixing   fixture   fixtures   flabbergasted   flake   flame   flange