Nainstalujte si:
       

Překlad fixed assets


fixed assets = inventář; fixní majetek; základní fondy; fixní aktiva; nemovitosti; fixní kapitál; základní prostředky; základní jmění; investiční majetek; stálá aktiva; nehybné uložení
depreciation of fixed assets = odpisy základních prostředků;
prices of fixed assets = ceny základních fondů;
fixing   fixture   fixtures   flabbergasted   flake   flame   flange   flap valve