Nainstalujte si:
       

Překlad fittings


fittings = kování (oken); výprava; materiál; potřeby obuvnické (pl.); vybavení; zařízení; výstroj; potřeby; armatura; výzbroj; inventář; ustálení; obložení; drobný materiál; instalační materiál; drobná příprava; armatury; příslušenství; garnitura; tvarovky
boiler fittings = kotelní armatura; výstroj kotle;
ornamental fittings = ozdoba; ozdoby;
pipe fittings = trubní armatura; spojovací součásti potrubí;
small fittings = drobná armatura (kotle); drobná výstroj (kotle); zařizovací předměty;

Překlad fittings z webu:
No doubt fixtures and fittings get damaged?  Takže jistě dojde také k poškození vybavení a zařízení?
It was part of the fittings of the professor's own desk.  Nůž obvykle ležel na profesorově stole.
Oliphant had found the intricacy of the trunk's fittings depressing.  Oliphanta vyváděla důmyslnost lodního kufru z míry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfixation   fixed   fixed assets   fixing   fixture   fixtures   flabbergasted   flake