Nainstalujte si:
       

Překlad fit to


fit to = hodit se (na); připravený; uzpůsobit; sestavit


Překlad fit to z webu:
Quillan must be fit to be tied.  Gomt musí být zralý na kompromis.
Crosse's so mad he's fit to be committed.  Crosse je tak vzteklý, že je schopen všeho.
You've never been jealous before — admit you're fit to be tied.  Tohle tě zneklidňuje, vid?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfitter   fitting   fittings   fixation   fixed   fixed assets   fixing   fixture