Nainstalujte si:
       

Překlad fissure


fissure = prasklina; puklina; štěrbina; trhlina; rozštěpení; rozštěp; rozštěpit; rozštěpit se; štípat; štípat se; spára; štěpení; rozsedlina; fisura; trhlinka; pukat; rozštípnout; rýha; puklinka; ledovcová puklina; prasklinka; puknout; prasknout; diaklasa
anal fissure = fissura ani; anální trhlina;
orbital fissure = orbitální štěrbina; fissura orbitalis;

Překlad fissure z webu:
He looked back up the fissure.  Vzhlédl k rozsedlině.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfistula   fit to   fitter   fitting   fittings   fixation   fixed   fixed assets