Nainstalujte si:
       

Překlad fission


fission = štěpení; rozštěpení; rozdělení; roztržení; rozštěp; atomový; štěpit; štěpit se; rozštěpit (fyz.); rozštěpit se (fyz.); štěpný; trhlina; puklina; dělení; rozklad; polcení; energie štěpení
binary fission = podvojné štěpení; dvojné štěpení;
induced fission = indukované štěpení; umělé štěpení;
nuclear fission = jaderné štěpení; nukleární štěpení;
spontaneous fission = samovolné štěpení; spontánní štěpení;
fissure   fistula   fit to   fitter   fitting   fittings   fixation   fixed