Nainstalujte si:
       

Překlad first


first = první; nejprve; poprvé; nejdříve; nejzákladnější; základní; přední; především; první den; první krok; prvně; nejpřednější; předně; za prvé; jako první; ponejprv; dříve; spíše; raději; prvopočátek; vyznamenání; nejvyšší hlas; prvotřídní jakost; jednička
at first = nejdříve; zpočátku; v prvním (okamžiku); z počátku; zprvu; nejprve; naponejprv; napoprvé;
come first = přijít první; přiběhnout;

Překlad first z webu:
First word.  Tak první.
The first one.  To první.
Not the first day.  První den ne.
This is the first time.  Nyní poprvé.
He smiled for the first ume.  Poprvé se usmál.
It would not be the first time.  Nebylo by to poprvé.
Why had she gone in the first place?  Proč tam jela?
Then he saw the stake for the first time.  Pak popr­vé spatřil kůl.
He had to do this one right the first time.  Musí mít úspěch hned napoprvé.
He noticed the man in the doorway for the first time.  Poprvé si teď povšiml muže ve dveřích.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfirst class   first impression   first light   first place   first thing   fiscal   fiscal year   fishing